Κατασκευή ιστοσελίδας

Δύναμη Ζωής

Ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό την προωθήση καινοτόμων δραστηριοτήτων κοινοφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή ενός εύρους υπηρεσιών που απευθύνονται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, αλλά κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε άτομα τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια ή κατοικούν σε περιοχές στις οποίες η πρόσβαση σε υγειονομικούς σχηματισμούς είναι ιδιαίτερα δυσχερής.Η σελίδας δημιουργήθηκε με γνώμονα τα χαρακτηριστικά χρώματα της εταιρείας και με σκοπό την διευκόλυνση του έργου της συνδέοντας την με το ευρύ κοινό.

Μοντέρνο και αποτελεσματικό.

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας με απλό και φιλικό user interface σε dekstop και mobile περιβάλλον πετύχαμε άμεση αύξηση των χρηστών και αύξηση της μετατροπής αυτών σε πελάτες.

Τεχνολογίες

Αυτές είναι μερικές από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και λειτουργία του Δύναμης Ζωής

 • Wordpress CMS
 • Visual Composer
 • Custom Post Types
 • Contact Form 7
 • Google Analytics
 • Webmaster Tools
 • Google Maps
 • Mailchimp Integration
 • Custom PHP
 • Custom CSS
 • Custom JavaScript
 • Git