Αλληλογραφία στο Outlook Express

 

Για την δημιουργία του λογαριασμού αλληλογραφίας σας μέσω του Outlook Express, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από το μενού Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Λογαριασμοί(Accounts).

2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη (Add) και στη συνέχεια την επιλογή Αλληλογραφία (Mail).

3. Πληκτρολογείτε Εμφανιζόμενο όνομα (Display name) πχ. netDesigns και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

4. Πληκτρολογείτε την Ηλεκτρονική σας διεύθυνση (E-mail address) π.χ info@todomain.gr και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

5. Πληκτρολογείτε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας POP3 (POP mail server) π.χ. mail.todomain.gr και τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP mail server) π.χ. mail.todomain.gr. Στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

6. Πληκτρολογείτε το όνομα λογαριασμού (Account name) π.χ. info@todomain.gr και τον κωδικό πρόσβασης (Password) π.χ 123456$$, και στην συνέχει πατάτε Επόμενο (Next).

7. Πατήστε Τέλος (Finish) και στο παράθυρο Λογαριασμοί Αλληλογραφίας (Internet Accounts)

8. Ολοκλήρωση Προσθήκης

Πατήστε Close (Κλείσιμο). Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία. Για να δείτε αν λειτουργεί σωστά η υπηρεσία μπορείτε να στείλετε ένα email στον εαυτό σας.