Για την διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή στο Outlook 2007 ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από το μενού Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account Settings).

2. Πατήστε το κουμπί Αλλαγή (Change).

3. Πατήστε το κουμπί Περισσότερες Ρυθμίσεις (More Settings).

4. Επιλέγετε την καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).

5. Τσεκάρετε Διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή.

 

Τσεκάρετε την επιλογή Κατάργηση από τον διακομιστή μετά από X μέρες ή/και Κατάργηση από τον διακομιστή όταν διαγραφεί από ‘τα Διαγραμμένα’ και πατήσετε OK.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω επιλογές θα βοηθήσουν στην διατήρηση του χώρου της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.