Για την διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή στο Outlook 2010 ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέγετε Αρχείο -> Ρυθμίσεις λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λογαριασμού.

2. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην περιοχή Όνομα, επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην περιοχή Παράδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω επιλογές θα βοηθήσουν στην διατήρηση του χώρου της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.