Για την διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή στο Outlook Express ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από το μενού Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Λογαριασμοί(Accounts).

2. Πατήστε το κουμπί Ιδιότητες (Properties).

3. Επιλέγετε την καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).

4. Τσεκάρετε Διατήρηση αντιγράφου στον διακομιστή.

Τσεκάρετε την επιλογή Κατάργηση από τον διακομιστή μετά από X μέρες ή/και Κατάργηση από τον διακομιστή όταν διαγραφεί από ‘τα Διαγραμμένα’ και πατήσετε OK.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω επιλογές θα βοηθήσουν στην διατήρηση του χώρου της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.