Αλληλογραφία στο Outlook 2007

 

Για την δημιουργία του λογαριασμού αλληλογραφίας σας μέσω του Outlook 2007, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από το μενού Εργαλεία (Tools) επιλέξτε Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account Settings).

2. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία (Create).

3. Στην συνέχεια επιλέγετε Microsoft Exchange, POP3, IMAP ή HTTP και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

4. Σε αυτό το σημείο τσεκάρετε το Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο.

5. Επιλέγετε Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο.

6. Πληκτρολογείτε το εμφανιζόμενο όνομα π.χ.netDesigns την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) π.χ. info@todomain.gr

 

Πληκτρολογείτε τον διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (POP mail server, SMTP mail server) π.χ. mail.todomain.gr αντίστοιχα.

 

Στο όνομα χρήστη (username) πληκτρολογείτε το email σας π.χ. info@todomain.gr και στον κωδικό χρήστη (Password) τον κωδικό πρόσβασης του email π.χ. 123456$$.

7. Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

8. Επιλέξτε την ενότητα Διακομιστής εξερχομένων και το 1ο τετραγωνάκι – Ο διακομιστής εξερχομένων

9. Επιλέξτε την ενότητα Για προχωρημένους και επιλέξτε την επιλογή Αυτόματα

Πατήστε OK

 

10. Θα εμφανιστεί το προηγούμενο παράθυρο που είχε ανοίξει – πατήστε το Επόμενο

Στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

 

11. Πατήστε Τέλος (Finish).

12. Εάν κατά την Αποστολή / Λήψη εμφανιστεί η ειδοποίηση για το πιστοποιητικό ασφαλείας Επιλέξτε το Ναι