Αλληλογραφία στο Outlook 2010

 

Για την δημιουργία του λογαριασμού αλληλογραφίας σας μέσω του Outlook 2010, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Από το μενού Αρχείο (File) επιλέξτε Info (Πληροφορίες) και κάνετε κλικ στην Προσθήκη Λογαριασμού (Add Account).

2. Επιλέξτε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή (Manually configure server settings or additional server types) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

3. Επιλέξτε Internet E-mail και στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next).

4. Πληκτρολογείτε το εμφανιζόμενο όνομα π.χ netDesigns, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) π.χ. info@todomain.gr

Πληκτρολογείτε τον διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (POP mail server, SMTP mail server) π.χ. mail.todomain.gr αντίστοιχα.

Στο όνομα χρήστη (username) πληκτρολογείτε το email σας π.χ. info@todomain.gr και στον κωδικό χρήστη (Password) τον κωδικό πρόσβασης του email π.χ. 123456$$.

5. Επιλέξτε το κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις.

6. Επιλέξτε την ενότητα Διακομιστής εξερχομένων και το 1ο τετραγωνάκι – Ο διακομιστής εξερχομένων

7. Επιλέξτε την ενότητα Για προχωρημένους και επιλέξτε την επιλογή Αυτόματα

8. Πατήστε ΟΚ.

 

9. Στην συνέχεια πατάτε Επόμενο (Next) και Τέλος (Finish).

10. Εάν κατά την Αποστολή / Λήψη εμφανιστεί η ειδοποίηση για το πιστοποιητικό ασφαλείας Επιλέξτε το Ναι