Υποστήριξη ιστοσελίδας Joomla.

Αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε και δίνουμε καινούριο αέρα στην ιστοσελίδα σας.

Αναβάθμιση δυναμικής ιστοσελίδας joomla

 

Θέλετε η δυναμική ιστοσελίδα joomla να είναι πάντα επικαιροποιημένη και ασφαλής. Αφήστε την αναβάθμιση του joomla και των επεκτάσεών του στους ειδικούς.

Υποστήριξη joomla στην καθημερινή λειτουργία

 

Χρειάζεστε στη σιγουριά μιας ομάδας ειδικών στο joomla που θα εξασφαλίσει την καθημερινή υποστήριξη των joomla ιστοσελίδων σας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σωστή τους λειτουργία.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα συνδρομητικά πακέτα υποστήριξης, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το δυναμικό joomla site σας είναι πάντα λειτουργικό, ασφαλές και επικαιροποιημένο. Αναλαμβάνουμε

  • την αναβάθμιση της εφαρμογής και των επεκτάσεών της
  • την παραμετροποίηση και την επιλογή των αναγκαίων προσθέτων
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν